Monday, April 16, 2012

Manny Villar C5

Manny Villar C-5 is one of the most prominent individuals and leaders in the Phillipines. With so many wonderful contributions to society we are very lucky to have inspirational speeches from Mr. Villar.

When I think of C the 3rd letter of the english alphabet I think of Commitment and that is exactly what we have seen. With a country that is growing it's gross domestic product and is striving for greatness to be one of the fastest growing emerging market in the worldwide economy.

Filipino Translation: 

Manny Villar C-5 ay isa sa pinaka-kilalang mga indibidwal at mga lider sa ang Phillipines. Sa gayon maraming mga kahanga-hangang mga kontribusyon sa lipunan kami ay napaka masuwerteng upang magkaroon ng inspirational speeches mula sa Mr Villar.

Kapag tingin ko ng C ang ika-3 titik ng alpabeto ng ingles tingin ko ng pangako at na eksakto kung ano ang nakita namin. Sa isang bansa na lumalaki ito mahalay domestic produkto at ay nagsusumikap para sa kadakilaan na maging isa sa pinakamabilis na lumalago umuusbong na merkado sa buong mundo ekonomiya.

0 comments: